Centrul Republican De Diagnostica Veterinara

Accreditations

CERTIFICAT DE ACREDITARE  Nr. LÎ – 004 (nr. anterior 01 028)

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LÎ – 004 (nr. anterior 01 028)

Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC
www.acreditare.md

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALIERĂ AL IP „CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ”.

MD-2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, codCUIIO 00819026.

Satisface cerinţele SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 şi este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexă la prezentul Certificat de Acreditare.
Certificatul este valabil numai însoţit de Anexa din 11.11.2016, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.
Acreditarea acordată este valabilă cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Anexa
CERTIFICAT DE ACREDITARE  Nr. OCpr – 011

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. OCpr – 011

Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC
www.acreditare.md

MOLDAC declară că:

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALIERĂ DIN CADRUL IP „CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ”

MD-2051, mm. Chişinău, str. Murelor, 3, cod CUIIO 00819026

satisface cerinţele SMSREN ISO/CEI 17065:2013 şi este competent să certifice produsele definite în Anexa la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoţit de Anexă (8 pagini), care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

OC Anexa Nr.1
OC Anexa Nr.2
CERTIFICAT DE ACREDITARE  Nr. LÎ – 019 (nr. anterior 01 168) SUBDIVIZIUNEA DONDUŞENI

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LÎ – 019 (nr. anterior 01 168) SUBDIVIZIUNEA DONDUŞENI

Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC
www.acreditare.md

MOLDAC declară că:

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DIN CADRUL IP „CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ” SUBDIVIZIUNEA DONDUŞENI

Adresa juridică: MD-2051, mun. Chişinău, str. Murelor, 3, cod CUUO 00819026 Adresa locaţiei: MD-5102, or. Donduşeni, str. Hajdeu, 3

satisface cerinţele SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 şi este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexă la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoţit de Anexa din 26.01.2018, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

ANEXA
CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. L11125 (RENAR)

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. L11125 (RENAR)

ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR
www.renar.ro

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia:

INSTITUŢIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ

VETERINARĂ

Chişinău, Str. Murelor nr. 3, Republica Moldova

Laborator de încercări a produselor alimentare de origine animală

îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este competentă să efectueze activităţi de ÎNCERCĂRI, aşa cum se detaliază în Anexa la prezentul certificat de acreditare.

Această acreditare este menţinută cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociaţia de Acreditare din România – RENAR.

Prezentul certificat este însoţit de Anexa nr. 1/09.03.2017 (1 pagină), parte integrantă a acestuia.

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esenţial, care poate fi revizuit şi emis periodic de către RENAR. Cea mai recentă versiune a certificatului de acreditare este disponibilă pe website-ul RENAR, www.renar.ro.

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare
Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare