Centrul Republican De Diagnostica Veterinara

News

"Perfecționarea abilităților în practica de laborator pentru specialiștiin domeniul agroalimentar din Europa de Est
"Perfecționarea abilităților în practica de laborator pentru specialiștiin domeniul agroalimentar din Europa de Est
În perioada 4-7 decembrie 2018 a avut loc întâlnirea de lucru, privind proiectul Ag-Lab în cadrul Universitatii Naționale de Medicină Veterinară și Biotehnologii din orașul Lvov. Evenimentul a fost deschis de către rectorul universității dl Volodymyr Stybel și conducătorul proiectului dna Marija Klopcic.
27.12.2018
Eveniment cu ocazia Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice
Eveniment cu ocazia Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice
Specialiștii din incinta I.P Centrului de Diagnostică Vetrinară, la inițiativa AENOR, în cadrul proiectului BTSF (Better Training for Safer Food)- organizat de către comisia Europeană, au fost delegați la un curs de pregătire privind Prevenirea și controlul rezistenței antimicrobiene în contextul unei abordări globale ”O sănătate”.
21.11.2018
Ag-Lab Erasmus+ Project
Ag-Lab Erasmus+ Project
About the Ag-Lab Erasmus+ Project Ag-Lab aims to improve the quality control of agro-food products in three recently associated EU member countries (Georgia and Moldova and Ukraine) by improving upon the training of their specialists . The project deals with the part of the Agreement related to food and agricultural…
06.08.2018
A doua întâlnire de lucru privind proiectul Ag-Lab
A doua întâlnire de lucru privind proiectul Ag-Lab
Evenimentul a fost deschis de către un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, secretarul de stat dna Alisa PÎRLOG, care a constatat importanța proiectului pentru Moldova și instruirea specialiștilor agrari ai republicii.
16.07.2018
“Improving skills in laboratory practice for Agri-Food specialists in Eastern Europe» (Ag-Lab)
“Improving skills in laboratory practice for Agri-Food specialists in Eastern Europe» (Ag-Lab)
În cadrul projectului “Improving skills in laboratory practice for Agri-Food specialists in Eastern Europe» (Ag-Lab) directorul adjunct Antoci Nicolae și seful secției radiologie Batanov Serghei au participat la instruire, care a avut loc între 7 și 11 mai 2018 la Universitatea din Ljubljana, Slovenia, Facultatea de Biotehnologie.
14.05.2018