Centrul Republican De Diagnostica Veterinara

Șef secție

(+373) 680 93 545

vetlabmd@gmail.com

mun. Chișinău, str. V. Lupu, 48 A

CONTACTAŢI-NESecția recepție probe