Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Conducerea CRDV

Informaţii personale

 

 

 

Nume / Prenume

Grigore Porcescu Semion.

Adresă(e)

bd. Mircea cel Bătrîn 24/1 ap. 23 mun. Chişinău Republica Moldova.

Telefon(oane)

+(373) 22 52-16-07

Mob. 0796 56 284

 

Fax(uri)

+(373) 22 59-50-30

E-mail(uri)

grigoreporcescu@rambler.ru

Naţionalitate(-tăţi)

moldovean

Data naşterii

19.02.1967 s. Baxsani, r. Soroca, Republica Moldova.

Sex

Masculin.

Starea familială

Căsătorit trei copii.

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Director  I.P. CRDV.

 

Experienţa profesională

Funcţia sau postul ocupat

 • Şeful Clinicii Veterinare din cadrul Serviciului Sanitar Veterinar mun. Chişinău 1994- 2006.

 • Şef adjunct al Direcţiei Medicină Veterinară din cadrul MAIA 2006.

 • Şef al Direcţiei Medicină Veterinară din cadrul MAIA 2007-2008.

 • Vicedirector Agenția Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală 2010-2013.

 • Director adjunct ANSA 2013-2016.

 • Director adjunct STSA m. Chisinau 2016-2018.

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

 • Restructurarea Serviciului Sanitar Veterinar din Republica Moldova conform exigenţilor Uniunii Europene şi recomandărilor OIE.(Oficiul internaţional de Epizootii de la Paris), precum şi experienţă în domeniul armonizării şi implementării legislaţiei veterinare şi a siguranţei produselor alimentare.

 • Elaborarea strategiilor privind implementarea legislaţiei Uniunii Europene  în domeniul alimentelor.

 • Implementarea legislaţiei Uniunii Europene şi a legislaţiei naţionale   în unităţile de industrie alimentară din domeniul cărnii roşii, cărnii tocate, cărnii preparate şi produse din carne.

 • Deschiderea exportului de miere de albini produse de aqua cultura către UE.

 

Educaţie şi formare

Perioada


 

 • Şcoala de opt ani Baxsani Soroca
 • Colegiul zooveterinar 1982-1986.
 • Armata Sovietică 1986-1988.
 • Academia veterinară din Moscova 1988-1993.
 • Aspirantura din cadrul Universităţii Agrare din Moldova 1999-2002
 

Calificarea / diploma obţinută

Medicina Veterinară generală

Titlul ştiinţific

Doctor în medicina Veterinară


 Calificare, medic veterinar de categorie superioara
 

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e)

Română

Limb(i) străine

Engleza fluent, rusă bine.

 

Specializări

 

 
 • „Controlul,testarea și eradicarea febrei aftoase” – TAIEX – Bruxelles, Belgia, Iunie 2007, organizat de Comisia Europeană – Direcţia Generală pentru Sănătate şi Consumatori;

 
 • „Cerinţe preliminare pentru implementarea sistemelor HACCP în industria cărnii” – Bacău, Romania, 26-30.11.2011, coordonat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din Romania.

 
 • „Sistemul HACCP şi bazele sale” – Covasna, Romănia, 05-10 11 2012 Autoritatea  Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 
 • „Noul pachet de iginenă –  aspecte practice privind implementarea în industria alimentară (Partea I)” – Timişoara, Romania, 05-07.03.2013, European Commission – TAIEX.

 
 • „Noul pachet de iginenă –  aspecte practice privind implementarea în industria alimentară (Partea II)” – Braşov, Romania, 27-28.03.2014, European Commission – TAIEX.

 
 • „Dezvoltarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de laborator   Marea Britanie,York 16-26.10.2013.

 
 • “Formare de formatori – Legislaţiea şi principiile auditului în sectorul cărnii şi peştelui” – Proiect bilateral Romania-Republica Moldova G2G07RM87, Mai-Octombrie 2011.

 
 • Formare de formatori – Legislaţiea şi principiile auditului în sectorul cărnii şi peştelui” –  Proiect bilateral Romania-Republica Moldova G2G09RM8/3, Octobrie 2012-Noiebrie 2012.

 
 • „ Controlul contaminanților în hrana pentru animale și alimenteBTSF Training Roma16-19 iunie 2015.