Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Mutu Denis
Mutu Denis
Sef sectie

+373 22 74-29-08

crdv.d.mutu@ansa.gov.md

Republica Moldova, or. Chișinău, str.Murelor, 3

CONTACT USEpizootiology

 1. Primirea buletinelor de analiză cu rezultat pozitiv din secţia morfopatologie şi recepţie probe şi înregistrarea lor în registru de notificare a bolilor infecţioase la animale înregistrate în teritoriul Republicii Moldova.
 2. Notificarea bolilor infecţioase confirmate în secţiile I.P. CRDV, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, subdiviziunilor teritoriale/raionale ale ANSA.
 3. Întocmirea tabelului despre îndeplinirea cercetărilor sanitar -veterinare strategice obligatorii finanţate din bugetul de stat pe parcursul lunii, trimestrului, semestrului, anului curent.
 4. Coordonarea cu colaboratorii din secţia compartimentul “Sanatatea animală” despre examinările efectuate pe parcursul săptămînii, în săptămîna precedentă şi înştiinţarea în raion/municipiu, dacă este necesar.
 5. Prezentarea informaţiei despre cazurile positive/ negative de boală depistate în secţia virusologie, I.P.CRDV.
 6. Prezentarea informaţiei despre cazurile pozitive de boală depistate în secţia bacteriologie, I.P.CRDV.
 7. Prezentarea informaţiei despre cazurile pozitive de leucoză, bruceloză, leptospiroză depistate în secţia serologie şi boli prionice, I.P.CRDV.
 8. Coordonarea cu colaboratorii din secţiile virusologie, serologie şi boli prionice, bacteriologie, parazitologie, radiologie, toxicologie, morfopatologie şi recepţie, laboratorul CCPBM despre examinările efectuate pe parcursul săptămînii, în săptămâna precedentă şi înştiinţarea în raion/municipiu, dacă este necesar.
 9. Analiza îndeplinirii măsurilor de profilaxie efectuate de către subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor în baza probelor recepţionate.
 10. Generalizarea, analiza dărilor de seamă a lucrului efectuat de fiecare secţie din cadrul I.P. CRDV pe parcursul săptămînii, lunii, trimestrului, anului precum şi verificarea întru corespunderea datelor prezentate ANSA
 11. Primirea şi analiza dărilor de seamă lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind activitatea I.P.CRDV, în comun cu laboratoarele zonale (Cahul, Drochia, Donduşeni), prin transmiterea ulterioară a acesteia (în format hîrtie, e-mail) ANSA .
 12. Participarea colaboratorilor Secţiei epizootologie, prognozare şi profilaxie IPCRDV.la serviciul de gardă „linia fierbinte”
 13. Studierea situaţiei epizootice în Republica Moldova, în lume şi în ţările vecine.
 14. Deplasări, după caz, în gospodării nefavorabile cu scopul efectuării anchetelor epizootice şi elaborarea măsurilor pentru localizarea şi lichidarea focarului de boală infecţioasă, prin aplicarea măsurilor sanitare veterinare de lichidare a focarului de boală, întocmirea actului sanitar veterinar de stingere a epizootiei la comanda Direcţiei Supraveghere Sanitar – Veterinară din cadrul ANSA, coordonată în prealabil cu conducerea I.P. CRDV.
 15. Acordarea de ajutor metodologic şi de asistenţă tehnică agentilor economici, subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor pe probleme legate de sănătatea animală.
 16. Studierea incontinuă a legislaţiei în vigoare, privind actele normative şi legislative ce vizează domeniul sănătatea animală.
 17. Perfectarea documentelor necesare pentru acreditarea compartimentului conform cerinţelor ISO 17025.