Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Laborator 8:00 - 16:00

Primire probe:

Luni: 8:30-15:00

Marti: 8:30-15:00

Mercuri: 8:30-15:00

Joi: 8:30-15:00

Vineri: 8:30-12:00

(+373) 69718586

aliona.luganschi1@gmail.com

mun. Chișinău, str. V. Lupu, 48 A

Expediază un mesajDobrova Aliona
Dobrova Aliona
Specialist coordinator

Despre Laborator

 
Laboratorul Controlul Hranei pentru animale şi  Medicamentelor de uz veterinar (LHM) din cadrul I.P. CRDV  a fost înfiinţat în anul 2006 , iniţial numindu-se  ,,Compartimentul Control Calitate Produse Biologice și Medicamente,,.

LCHM prestează servicii de încercări de laborator pentru determinarea  calităţii şi inofensivităţii hranei animalieră (furaje, nutreţuri, premixuri ş.a.), apelor de suprafaţă şi medicamentelor de uz veterinar în conformitate cu cerințele standardelor naționale și internaționale

            LCHM dispune de o echipa formată din specialisti – microbiologi, chimisti, ingineri – din domeniul controlul calitatii hranei anialiere, apelor, produselor de uz veterinar, si participa periodic la cursuri de specializare in scopul imbunatatirii continue a calitatii serviciilor oferite.

            Laboratorul  se conformează condiţiilor  Legii 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară, standardului de referinţă SM EN ISO/IEC 17025:2018  şi cerinţelor stabilite de Organismul de Acreditare privind acreditarea.

Politica laboratorului este bazată pe relaţia dinre laborator şi client cu încrederea reciprocă, iar specialiştii oferă servicii numai cu respectarea stricta a deontologiei profesionale, a legislaţiei şi a interesului clientului.

 

         DOMENIUL DE ACTIVITATE

 

Primirea Documentației Normativ Tehnice, evaluarea preventivă și întocmirea unui raport final de evaluare, conform legislației în vigoare.

Recepția probelor care sunt prezentate la controlul calității serie de serie de la producătorii autohtoni și produsele prezentate pentru înregistrare, întocmirea și îndreptarea fișelor de însoțire și probelor către laborator.

Compartimentul (Laboratorul) Control Calităţe Medicamente efectuează încercările produselor farmaceutice de uz veterinar importate în R. Moldova și produse autohtone: mostrelor de medicamente, preparate biologice, premixe conform Domeniului de acreditare unde sunt indicate forma farmaceutică precum și metodele de încercări folosite, indicativele documentelor normative pentru medicamente şi pentru metodele de încercări.

Întocmirea contracteor de activitate pentru procedura de înregistrare între IP CRDV producătorii autohtoni și producătorii de peste hotarele țării, la solicitare.

Eliberarea conturilor de plată în lei sau valuta solicitată la cursul zilei.

Întocmirea actelor de primire și predare a lucrărilor efectuate pentru evidența contabilității producătorilor de peste hotarele țării.

Întocmirea, evidența și eliberarea rapoartelor de încercări.

Evidența Extrasului din Nomenclator electronic publicat pe reţeaua Intranet și support de hîrtie (registru). Responsabilitatea înscrierii și radierii a produselor farmaceutice (pe hîrtie și format electronic) în/din Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de uz veterinar sunt specialiști desemnați prin ordin IP CRDV.

Scanarea etichetilor și instrucțiunelor de utilizare și plasarea lor în format web electronic pe pagina oficială al ANSA.

Evidența dosarelor produselor înregistrate.

Întocmirea scrisorilor oficiale către producători autohtoni și din străinătate cu privire la solicitarea de complectări sau modificări a Datelor Normative Tehnice în baza recenziilor întocmite de către experții Comisiei “Medicamentul”.

Servicii

mun. Chișinău, str. V. Lupu, 48 A

(+373) 69718586

aliona.luganschi1@gmail.com

Laborator 8:00 - 16:00

mun. Chișinău, str. V. Lupu, 48 A