Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

CONTACTAŢI-NESerologie

Secţia serologie întră în componenţa Laboratorului Diagnostic Sănătate Animală a I.P. CRDV. Este dotată cu aparatajul modern, performant, de înaltă acurateţe. Pentru a îndeplini misiunea noastră, dispunem de tot necesarul.

Personalul dispune de competenţe extinse şi înaltă experienţă profesională, oferind certitudinea unei activităţi calitative în sfera de diagnostică a maladiilor animaliere.

Principiul diagnosticului serologic se bazează pe formarea complexelor antigen-anticorp –“complexe imune”- in vitro. În speţă acestea permit identificarea anticorpilor necunoscuţi sau antigenelor avînd în vedere care este partea cunoscută din cuplul specific.

Secţia efectuează următoarele teste serologice:

Pentru diagnosticul maladiilor: