Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

DAREA DE SEAMĂ Nr.12 privind realizarea contractelor de achiziții publice

10.10.2018

Autoritatea contractanta: I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară str. Murelor, 3
IDNO: 1005600030818
Perioada raportării: ianuarie-septembrie 2018
Informația privind contractele de achiziție publică semnate și inregistrate in perioada de referință este atașată:

DAREA DE SEAMĂ Nr.12