Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Vacancies

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR COMISIA DE CONCURS Lista invingătorilor al concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de: Specialist chimist în cadrul Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare, mun. Chișinău și subdiviziunea Bălți; Specialist microbiolog în cadrul Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare, mun. Chișinău, subdiviziunea Dondușeni și subdiviziunea…
01.07.2024
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
ANUNTUL COMISIEI DE CONCURS INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante: 1. Specialist chimist în cadrul Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare, mun. Chișinău; 2. Specialist chimist în cadrul Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare, subdiviziunea Bălți; 3. Specialist microbiolog în cadrul Laboratorul de…
12.06.2024
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
                                               A N U N Ț Instituția Publică ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcțiilor vacante:   Specialist chimist în cadrul Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare, mun. Chișinău; Specialist chimist în cadrul Laboratorul de Încercări a Produselor Alimentare, subdiviziunea…
20.05.2024
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR COMISIA DE CONCURS  ANUNȚ Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist chimist  în cadrul Laboratorului de Încercări a Produselor Alimentare, subdiviziunea Bălți Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs 1  Gherghilinic Adela   Miercuri, 24 aprilie 2024, ora 1100 , I.P.…
22.04.2024
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
Institulia Publicd “Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunld selectarea candidalilor pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcliilor vacante: l. Specialist chimist incadrul Laboratorul de incer cdri aProduselor Alimentare, mun. Chiqinau; 2. Specialist chimist in cadrul Laboratorul de tncercdri aProduselor Alimentare, subdivi ziunea B 51!i ; 3. Snecialist microbioloe…
01.04.2024
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR COMISIA DE CONCURS ANUNȚ Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist microbiolog   Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs 1  Țurcan Olga 2  Vasluian Angela   Joi, 18 mai 2023, ora 1400 , I.P. Centrul Republican…
16.05.2023
ANUNȚ LA CONCURS
Instituția Publică “Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcției vacante de _Specialist __microbiolog _ în cadrul Laboratorului  de  Încercări  a Produselor  Alimentare.
25.04.2023
ANUNȚ la concurs
APROBAT Director  I.P. CRDV ___________ Grigore PORCESCU “_____”_______________ 2023   ANUNȚ   Instituția Publică ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcției de Specialist medic veterinar în Secția virusologie în cadrul Labotorului Diagnostic Sănătate Animală   Termen limită de recepționare a…
27.03.2023
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR COMISIA DE CONCURS ANUNȚ Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist contabil   Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs 1  CHIOSA Vadim   Vineri, 24 februarie 2023, ora 1400 , I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar,…
21.02.2023
ANUNȚ contabil
ANUNȚ Instituția Publică ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcției vacante de Contabil. Termen limită de recepționare a cererilor și depunerea dosarului – 17.02.2023, ora 17-00. Cerințe minime obligatorii față de candidat: – cetățean al Republicii Moldova; – studii superioare…
03.02.2023
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR COMISIA DE CONCURS ANUNȚ Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist chimist în cadrul LÎPA, subdiviziunea Dondușeni Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs 1) SUVEICA Natalia
16.01.2023
ANUNȚ
ANUNȚ la concurs!
04.01.2023
ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR COMISIA DE CONCURS  ANUNȚ Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Director Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs 1 PORCESCU Grigore   Luni, 25 martie 2019, ora 1600 , biroul 215, str. M. Kogălniceanu, 63 , va avea loc…
19.03.2019
Director IP CRDV
ANUNȚ Instituția Publică ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcției de Director Termen limită de recepționare a cererilor și depunerea dosarului– 14.03.2019, ora 17-00 Cerințe minime obligatorii față de candidat: – cetățean al Republicii Moldova; – studii superioare și experiență…
22.02.2019
BACTERIOLOG, I.P.CRDV, mun. Chişinău
Domeniu de activitate: Agricultură şi Industrie Alimentară Funcţia publică vacantă: SUBDIVIZIUNI AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: BACTERIOLOG Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune: BACTERIOLOG, I.P.CRDV, mun. Chişinău Data-limită de depunere a documentelor: …. Unităţi disponibile: 2 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Coordonare…
18.07.2017
Post Secretar
Cerințe față de candidat: – studii superioare de licență; – cunoașterea activităților de secretariat; – posedarea limbii engleze.
25.04.2017