Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Vacancies

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS
INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR COMISIA DE CONCURS  ANUNȚ Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Director Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs 1 PORCESCU Grigore   Luni, 25 martie 2019, ora 1600 , biroul 215, str. M. Kogălniceanu, 63 , va avea loc…
19.03.2019
Director IP CRDV
ANUNȚ Instituția Publică ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcției de Director Termen limită de recepționare a cererilor și depunerea dosarului– 14.03.2019, ora 17-00 Cerințe minime obligatorii față de candidat: – cetățean al Republicii Moldova; – studii superioare și experiență…
22.02.2019
BACTERIOLOG, I.P.CRDV, mun. Chişinău
Domeniu de activitate: Agricultură şi Industrie Alimentară Funcţia publică vacantă: SUBDIVIZIUNI AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: BACTERIOLOG Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune: BACTERIOLOG, I.P.CRDV, mun. Chişinău Data-limită de depunere a documentelor: …. Unităţi disponibile: 2 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Coordonare…
18.07.2017
Post Secretar
Cerințe față de candidat: – studii superioare de licență; – cunoașterea activităților de secretariat; – posedarea limbii engleze.
25.04.2017