Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Pinzaru Igor
Pinzaru Igor
Sef sectie

+373 22-921-823

crdv.i.pinzaru@ansa.gov.md

Republica Moldova, or. Chișinău, str.Murelor, 3

CONTACT USParasitology

În cadrul IP CRDV funcţionează secţia parazitologie, unde sunt efectuate testări de laborator a produselor de origine animală de import şi export, materialelor patologice prezentate pentru depistarea şi identificarea agenţilor parazitari, probelor parvenite cu scopul controlului sănătăţii animalelor, controlul la prezenţa paraziţilor în furaj, apă, şi sol.

Testările parazitologice sunt efectuate în conformitate cu programul strategic de combatere a bolilor parazitare pe republică, ori la solicitarea agenţilor economici şi particulari.

Testarea probelor se efectuează conform metodelor de rutină recunoscute în Comunitatea Europeană şi procedurilor specifice în domeniul reglimentat cu respectarea cerinţelor Sistemului de Calitate şi legislaţiei în vigoare.

Secţia testărilor parazitologice este dotată cu utilaj performant, ce permite efectuarea cercetărilor parazitologice calitative în următoarele: