Despre noi

I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară este o instituţie republicană de profil veterinar care îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova cu implimentarea Regulamentelor şi Directivelor Uniunii Europene în domeniu.

Istoricul IP CRDV are începutul în august 1944 odată cu fondarea Laboratorului Veterinar Central Republican. În anii 1975-1978 a fost construită o clădire cu 3 etaje pe strada Murelor 3. În anul 1986 a fost fondat Laboratorul veterinar specializat pentru bolile infecţioase deosebit de periculoase ale animalelor. În anul 1991 conform Ordinului Ministerului Agriculturii prin comasarea Laboratorului Veterinar Central Republican şi Laboratorul veterinar specializat pentru bolile infecţioase deosebit de periculoase ale animalelor a fost fondat Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, iar în 2006 a primit statutul de Instituţie Publică.

 

Domeniul de activitate:

 • Diagnosticul şi cercetarea sănătăţii animalelor
 • Controlul calităţii şi inofensivităţii produselor alimentare de origine animală
 • Controlul produselor farmaceutice şi biologice veterinare
 • Certificarea produselor alimentare de origine animală
 • Asigurarea asistenţei tehnice şi ghidării serviciului de laboratoare din republică
 • Elaborarea manualelor diagnostice, operaţionale

Politicele și direcțiile de dezvoltare:

 • Ajustarea laboratoarelor cerințelor standardelor internaționale
 • Adoptarea și implementarea normelor sanitar-veterinare cerințelor directivelor UE
 • Optimizarea gamei serviciilor prestate
 • Asigurarea activităților de încercări în conformitate cu standardul ISO 17025
 • Asigurarea activităţilor de certificare în conformitate cu standartul ISO 17065
 • Satisfacerea cerințelor clienților și respectarea reglementărilor în vigoare