Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Acreditare

CERTIFICAT DE ACREDITARE  Nr. LÎ – 004

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LÎ – 004

Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC
www.acreditare.md

MOLDAC declară că:

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL IP „CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINAR”.

Adresa juridică/sediul central: MD-2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, codCUIIO 00819026. Adresa locației: MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3,

 

satisface cerinţele SM EN ISO/IEC 17025:2018 şi este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexă la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoţit de Anexa din 26.01.2022, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4