Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Laboratorii

LIPAOA activeaza in cadrul IP Centrul Republican de Diagnostica Veterinara si efectueaza incercari de laborator la produsele de origine animaliera, in conformitate cu cerintele standardului ISO 17025 si actele legislative si normative ale Republicii Moldova.

Compartimentul Control Calitate Produse Biologice si Medicamente al I.P. Centrului Republican de Diagnostic Veterinar (I.P. CRDV) stabileste cerintele fata produsele medicamentoase si cele biologice de uz veterinar, pentru a fi inregistrate in Nomenclatorul de Stat al R.Moldova, precum si controlul calitatii in laborator.

OC CRDV activeaza in cadrul IP Centrul Republican de Diagnostica Veterinara si efectueaza certificarea produsele de origine animaliera, in conformitate cu prezenta procedura, PSM si actele legislative si normative ale Republicii Moldova.