Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Despre noi

Instituția publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (I.P.CRDV) este unitate cu personalitate juridică şi funcţionează ca Instituţie Publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

 

I.P. CRDV își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Legile și hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, alte acte normative, precum și prevederile Statutului Centrului aprobat prin Hotărîre de Guvern Nr.1211 din 05.12.2018.

 

I.P. CRDV este laboratorul național de referință  în domeniul veterinar și al siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale.

 

Profilul  I.P. CRDV 

I.P. CRDV este un organ de  conducere și coordonare administrativă și tehnică a laboratoarelor din subordine cu sarcina organizării încercărilor de laborator a produselor de origine animală și pentru diagnosticarea sănătății animalelor, precum si a controlului calităţii hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, acordării suportului consultativ și practic prin instruirea personalului, inclusiv pentru îmbunătățirea sistemului de calitate, pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor stabilite.

 

I.P. CRDV este  și un organ de coordonare şi îndrumare a activităţii sanitare veterinare republicane cu acordarea ajutorului practic și consultativ tuturor organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică  de organizare, în tehnica încercărilor și activităților de laborator, combaterea bolilor de importanță majoră și toxiinfecțiilor alimentare.

 

Domeniul de activitate

  • investigații de laborator în domeniul sănătății animalelor;
  • investigații de laborator în domeniul siguranței și calității produselor alimentare și hranei pentru animale;
  • investigații de laborator în scopul verificării criteriilor de siguranță și igienă la operatorii din lanțul alimentar;
  • investigații de laborator în domeniul verificării calității și siguranței medicamentelor de uz veterinar;
  • alte domenii atribuite prin acte normative, inclusiv actele fondatorului, în competența Centrului.

Conducerea I.P. CRDV

Declarația de politică în domeniul calității

CONDUCEREA INSTITUȚIEI PUBLICE

«CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR»

GARANTEAZĂ CLIENȚILOR COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ,

REZULTATE OBIECTIVE, CALITATE ÎNALTĂ A ÎNCERCĂRILOR EFECTUATE

ȘI ASIGURAREA IMPARȚIALITĂȚII ȘI CONFIDENȚIALITĂȚII ÎN ACTIVITATEA SA.

Organigrama