Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

Despre noi

Instituția publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (I.P.CRDV) este unitate cu personalitate juridică şi funcţionează ca Instituţie Publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

 

I.P. CRDV își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Legile și hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, alte acte normative, precum și prevederile Statutului Centrului aprobat prin Hotărîre de Guvern Nr.1211 din 05.12.2018.

 

I.P. CRDV este laboratorul național de referință  în domeniul veterinar și al siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale.

 

Profilul  I.P. CRDV 

I.P. CRDV este un organ de  conducere și coordonare administrativă și tehnică a laboratoarelor din subordine cu sarcina organizării încercărilor de laborator a produselor de origine animală și pentru diagnosticarea sănătății animalelor, precum si a controlului calităţii hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, acordării suportului consultativ și practic prin instruirea personalului, inclusiv pentru îmbunătățirea sistemului de calitate, pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor stabilite.

 

I.P. CRDV este  și un organ de coordonare şi îndrumare a activităţii sanitare veterinare republicane cu acordarea ajutorului practic și consultativ tuturor organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică  de organizare, în tehnica încercărilor și activităților de laborator, combaterea bolilor de importanță majoră și toxiinfecțiilor alimentare.

 

Domeniul de activitate

  • investigații de laborator în domeniul sănătății animalelor;
  • investigații de laborator în domeniul siguranței și calității produselor alimentare și hranei pentru animale;
  • investigații de laborator în scopul verificării criteriilor de siguranță și igienă la operatorii din lanțul alimentar;
  • investigații de laborator în domeniul verificării calității și siguranței medicamentelor de uz veterinar;
  • alte domenii atribuite prin acte normative, inclusiv actele fondatorului, în competența Centrului.

Conducerea I.P. CRDV

Declarația de politică în domeniul calității

CONDUCEREA INSTITUȚIEI PUBLICE

«CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR»

GARANTEAZĂ CLIENȚILOR COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ,

REZULTATE OBIECTIVE, CALITATE ÎNALTĂ A ÎNCERCĂRILOR EFECTUATE

ȘI ASIGURAREA IMPARȚIALITĂȚII ȘI CONFIDENȚIALITĂȚII ÎN ACTIVITATEA SA.

Integritate instituțională


1. Ordin nr. 20 cu privire la crearea unui grup de lucru

2. Planul de integritate al I.P. CRDV

3. Regulament intern de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor vacante in cadrul I.P. CRDV

4. Ordin cu privire la respectarea regimului juridic al cadourilor in cadrul I.P. CRDV

5. Regulament cu privire la evidenta evaluare pastrare utilizare si rascumparare a cadourilor oferite din politete sau cu prilejul actiunilor de protocol in cadrul I.P. CRDV

6. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidenta cazurilor de influenta necorespunzatoare din cadrul I.P. CRDV

7. Regulament cu privire la evidenta cazurilor de influenta necorespunzatoare din cadrul I.P. CRDV

8. Ordin cu privire la procedurile de examinare si raportare interna a dezvaluirilor practicilor ilegale din cadrul I.P. CRDV

9. Regulament privind procedurile de examinare si raportare interna a dezvaluirilor practicilor ilegale din cadrul I.P. CRDV

10. Ordin cu privire la inventarierea si gestiunea functiilor sensibile in cadrul I.P. CRDV

11. Regulament privind inventarierea si gestiunea functiilor sensibile in cadrul I.P. CRDV

12. Ordin cu privire la accesul la informatia de interes public plasat pe pagina web a I.P. CRDV

13. Registrul de evidenta a cadourilor admisibile

14. Registrul de evidenta a cadourilor inadmisibile

15.  Registrul dezvaluirilor practicilor ilegale si al avertizarilor de integritate

16. Ordin cu privire la aprobarea Codului de etica si conduita al angajatilor I.P. CRDV

17. Cod de etica si conduita profesionala

Organigrama