Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

A doua întâlnire de lucru privind proiectul Ag-Lab

16.07.2018
A doua întâlnire de lucru privind proiectul Ag-Lab

Proiect „Îmbunătățirea abilităților în practica de laborator pentru specialiști agroalimentari din est Europa »(Ag-Lab). /” Improving skills in laboratory practice for agro food/, PIC-967358303, KA2, Program ERASMUS+.

A doua întâlnire de lucru privind proiectul Ag-Lab a avut loc în perioada 9 – 12 iulie in cadrul Universitatii Agrare de Stat din Moldova, unde au participat parteneri din Ucraina, Georgia, Slovenia, Polonia, Italia, Franța, Bulgaria si Moldova.

Evenimentul a fost deschis de către un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, secretarul de stat dna Alisa PÎRLOG, care a constatat importanța proiectului pentru Moldova și instruirea specialiștilor agrari ai republicii.

Rectorii a două universități din Moldova, dl. Valerian BALAN (UASM) și dl. S. K.ZAHARIA (US Comrat), au remarcat importanța proiectului si crearea posibilitatilor pentru  colegii universitari in vederea îmbunătățirii aptitudinilor în cadrul top-universităților din Europa.

La eveniment au participat reprezentanții Ambasadei Franței în Republica Moldova și coordonatorul biroului Erasmus+ din Moldova, dna Claudia MELINTE.

Coordonatorul proiectului dna Maria KLOPCIC a prezentat bugetul proiectului pentru primele șase luni.

Fiecare partener a prezentat realizarea activităților sale în cadrul pachetelor de lucru planificate, iar coordonatorul de proiect dna  Ludmila STEPURA a discutat programul  proiectului pentru următoarele șase luni.

În perioada 11-12 iulie, în cadrul întâlnirii, colegii din universitățile europene au ținut prelegeri cu privire la analiza produselor de origine vegetală și animală.

În conformitate cu programul de lucru, participanții proiectului au vizitat I.P.Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, care este membru al consorțiului de proiect. Directorul adjunct al Centrului dl Nicolae ANTOCI a prezentat activitățile Centrului: Compartimentul Diagnostic Sănătatea Animală și Compartimentul Siguranța Alimentelor. Au fost organizate vizite in ambele compartimente cu prezentarea metodelor si echipamentului utilizat in efectuarea incercarilor de laborator.