Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului

02.09.2020
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituţiile publice „Laboratorul central detestare a băuturilor alcoolice/nealcoolice şi a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” şi „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” precum şi a Nomenclatorului serviciilor prestate şi tarifele acestora Proiectul hotaririi de govern şi AIR la proiect.

Anexa nr.4 Nomenclatorul serviciilor
AIR la proiect