Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Noutati

ANUNȚI

19.09.2023

I.P. ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” (I.P.CRDV) continuă fortificarea capacităților de testare, prin acreditarea metodelor noi pentru domeniul Siguranță alimentară și Sănătate animală, astfel a primit Certificatul de acreditare LÎ-004 modificat la 11.09.2023 cu extinderea Domeniilor de acreditare Anexa nr.1 (LÎPA), Anexa nr.2 (LDSA), Anexa nr.3 (LÎPA Dondușeni) și Anexa nr.4 (LDSA Drochia).

 

Laboratorul de încercări a produselor alimentare (LÎPA) și- a extins Domeniul de acreditare cu 12 metode de încercări, inclusiv 10 metode pe grupe de reziduuri de medicamente prin metoda LC/MS/MS și HPLC, ELISA, fizico-chimie și microbiologie:

 1. Determinarea reziduurilor de Avermectine (țesut, lapte)
 2. Determinarea reziduurilor de Quinolone (țesut, lapte, ouă)
 3. Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli (țesut, lapte, ouă)
 4. Determinarea reziduurilor de Coccidiostatice (țesut)
 5. Determinarea reziduurilor de Corticosteroizi (țesut, lapte)
 6. Determinarea reziduurilor de Carbadox și Olaquindox (țesut hepatic)
 7. Determinarea reziduurilor de Betaagoniste (țesut)

8.Determinarea sterilității industriale (conserve)

9.Determinarea clorurilor în carne și produse din carne prin metoda potenționometrică de referință

Extindere pentru alt tip de matrice și substanțe:

 1. Determinarea reziduurilor de Macrolide, Tetracicline, Sulfamide prin metoda LC/MS/MS)
 2. Determinarea streptomicinei în ouă (ELISA)
 3. Determinarea SEM (semicarbazide) în ouă (ELISA)

Implementarea și acreditarea metodelor de determinare a reziduurilor de medicamente în materie primă și produse alimentare de origine animală – carne, lapte, ouă, miere, în cadrul I.P.CRDV, desemnat ca laborator național de referință va facilita realizarea următoarelor obiective:

– Posibilitatea efectuării investigațiilor de laborator, determinarea reziduurilor de medicamente în țară, fără a contracta laboratoare externe.

– Facilitarea exportului de lapte și produse lactate, carne, prin realizarea Planului de acțiuni a Foii de parcurs și inclusiv Realizarea Programului național de stat de monitorizare a reziduurilor de medicamente, aprobat anual de către ANSA, conform HG nr.298 din 24.04.2011.

 

Laboratorul Diagnostic Sănătate Animală (laborator național de referință)  și-a extins domeniul de acreditare cu 9 metode de încercări:

– Metode din domeniul,, biologie moleculară’’:

 1. Identificarea subtipului de hemaglutinină H5 a virusului influenţei aviare prin Real Time PCR ( la probe de organe și țesuturi, tampoane cloacale și traheale);
 2. Identificarea subtipului de hemaglutinină H7 a virusului influenţei aviare prin Real Time PCR (la probe de organe și țesuturi, tampoane cloacale și traheale);
 3. Identificarea subtipului de neuraminidază N1 a virusului influenţei aviare prin Real Time PCR ( la probe de organe și țesuturi, tampoane cloacale și traheale)

– Metode din domeniul serologie virală:

 1. Determinarea anticorpilor anti – virus influenţa aviară prin reacţia de inhibare a hemaglutinării (probe ser sangvin)
 2. Determinarea anticorpilor anti-virus boala de Newcastle prin reacţia de inhibare a hemaglutinării (RIHA) (probe ser sangvin)

– Metode din domeniul virusologie:

 1. Determinarea markerului vaccinal (tetraciclină) în oase recoltate de la vulpi vaccinate antirabic cu momeli, prin examen microscopic (UV) în probe dinte, os lung
 2. Determinarea anticorpilor antirabici postvaccinali prin testul imunoenzimatic (ELISA)

– Metode bacteriologice:

 1. Izolarea şi identificarea fenotipică a speciilor de Mycobacterium,implicate în tuberculoza bovină și aviară (organe, culturi bacteriene)
 2. Detectarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa. Metoda filtrării prin membrană în probe de apă potabilă îmbuteliată

– Extindere pentru alt tip de matrice:

 1. Identificarea genomului virusului influenței aviare (proteina matrix) prin real time PCR pentru probe de organe și țesuturi, tampoane cloacale și traheale
 2. Examen parazitologic prin controlul vizual al peștelui  (trunchi, cap, fileu, coloana vertebrală), pește viu și produse de pește congelat.

Implementarea și acreditarea metodelor din domeniul biologie moleculară sunt prioritare pentru Republica Moldova în contextul exportului de carne procesată de pasare și ouă de consum în Uniunea Europeană.

                  ♦ Laboratorul de încercări a produselor alimentare, subdiviziunea Dondușeni (LÎPA Dondușeni) și- a extins Domeniul de acreditare cu 2 metode de încercări:

 1. Determinarea conținutului de fosfor total in carne și produse din carne;
 2. Determinarea punctului de îngheț în lapte.

 

Laboratorul Diagnostic Sănătate Animală, subdiviziunea Drochia (LDSA Drochia) și- a extins Domeniul de acreditare cu 1 metode de încercări:

 1. Determinarea anticorpilor contra B.abortus, B.melitensis, B.suis în ser sanguin prin microtehnica de fixare a complementului (cold tehnique) Material biologic (ser sanguin).

 

 Obiectivele realizate și succesele Laboratoarelor se datorează echipei de specialiști calificați și profesioniști care fac față tuturor provocărilor.

Decizie               Certificat-De-Acredtare