Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Ediție nouă Contract Prestări Servicii

23.02.2021
Ediție nouă Contract Prestări Servicii

În atenția agenților economici

In temeiul in prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 1211 din 05.12.2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituţiei Publice „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, conform Hotărârei Guvernului Nr. 994/2020, anexa nr.4 din 22.12.2020, (Monitorul Oficial nr. 9-12 din 15.01.2021). Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, a Nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor la acestea, intru executarea Ordinului nr. 5 din 15.01.2021 cu privire la aprobarea Nomencaltorul serviciilor prestate și tarifele I.P.CRDV, Se aprobă în ediție nouă Contract Prestări Servicii din cadrul I.P. „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, conform Modelului anexat.

Contract Prestări Servicii