Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

“Improving skills in laboratory practice for Agri-Food specialists in Eastern Europe» (Ag-Lab)

14.05.2018
“Improving skills in laboratory practice for Agri-Food specialists in Eastern Europe» (Ag-Lab)

În cadrul projectului “Improving skills in laboratory practice for Agri-Food specialists in Eastern Europe» (Ag-Lab) directorul adjunct Antoci Nicolae și seful secției radiologie Batanov Serghei au participat la instruire, care a avut loc între 7 și 11 mai 2018 la Universitatea din Ljubljana, Slovenia, Facultatea de Biotehnologie. Colegii au ascultat prelegeri și au efectuat o serie de lucrari practice de laborator, privind genetica și controlul calității produselor agricole (lapte, brânză, produse lactate, carne, furaje).

Au fost organizate întâlniri cu profesorii din cadrul Universității din Ljubljana si cu șefii de ferme.

In Programul de instruire au fost incluse:

Vizita Centrului AI PTUJ – colectarea materialului seminal și controlul calității:

Vizita Laboratorului de lapte – modul de înregistrare a laptelui și determinarea calității laptelui destinat pentru intreprinderile de lapte:

Vizita Departamentului de Științe Animale:

Vizita laboratorului de referință pentru analiza laptelui:

Pentru cercetările în domeniu este pe larg folosită metoda PCR.

Vizita laboratorului pentru calitatea cărnii:

Analiza calității cărnii:

Analiza senzorială a cărnii:

Vizita laboratorului pentru calitatea furajelor:

Vizita fermei de bovine pentru producerea laptelui.

Vizita fermei de caprine pentru producerea laptelui.

2018 Erasmus+ Programme Guide