Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

"Perfecționarea abilităților în practica de laborator pentru specialiștiin domeniul agroalimentar din Europa de Est

27.12.2018
"Perfecționarea abilităților în practica de laborator pentru specialiștiin domeniul agroalimentar din Europa de Est

Proiect „Perfecționarea abilităților în practica de laborator pentru specialiștiin domeniul  agroalimentar din Europa de Est », ERASMUS + Nr. 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (Ag-Lab).

În perioada 4-7 decembrie 2018 a avut loc întâlnirea de lucru, privind proiectul Ag-Lab în cadrul Universitatii Naționale de Medicină Veterinară și Biotehnologii din orașul Lvov.

Evenimentul a fost deschis de către rectorul universității dl Volodymyr Stybel și conducătorul proiectului dna Marija Klopcic.

În cadrul Programului sesiunii de instruire (4-5 decembrie) au fost discutate următoarele teme:

– Metode fizice și chimice de identificare a falsificării produselor de origine animală, prezentate de dna Anna Steciwko-Zielak, doctor în cadrul Facultății de Biologie și Științe Animale a Universității de Științe a Mediului și a Științelor Zoologice din Wroclaw.

– Metoda de rezonanță magnetică nucleară (RMN) aplicată în laborator, prezentată de dl Marco Chiarini, profesor la Departamentul de Bioscience și Tehnologie pentru Alimentație, Agricultură și Mediu, Universitatea din Teramo.

– Întreținerea și validarea echipamentului complex: Cromatografie lichidă cu performanțe înalte HPLC, prezentată de dl Robert Gerard, șef de metrologie a VetAgroSup Lyon.

– Metrologie în laborator: verificare, calibrare, eroare maximă admisă, incertitudine de măsurare , prezentată de dl Robert Gerard.

– Auditul intern în laborator, prezentată de dna Katarzyna Kosek-Paszkowska, profesor universitar de științe ecologice și de viață din Wroclaw.

Toți participanții sesiunii au vizitat două laboratoare din Lvov:

  1. Laboratorul regional de medicină veterinară din Lvov, care este dependent de Institutul de diagnosticare de laborator și expertiza sanitar-veterinară.
  2. Institutul de cercetări a medicamentelor veterinare și aditivilor pentru hrana animalelor din Lvov .

În perioada de 6-7 decembrie a avut loc reuniunea coordonatorilor proiectului.

Toți partenerii au prezentat raportul privind activitatea proiectului în perioada iulie-decembrie 2018.

Apoi s-au discutat:

– Planul de lucru pentru 6 luni, dna Ludmila Stepura (Agrosvita).

– Editarea manualului dedicat practicii de laborator (conținutul, volumul, repartizarea sarcinilor, orarul), dl Robert Gerard (VetAgroSup) și dna Ludmila Stepura (Agrosvita).

– Raportarea activităților proiectului la Bruxelles, dna Marija Klopcic (conducătorul proiectului).