Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

CONTACTAŢI-NEBacteriologie Și Parasitologie

Bacteriologie

În secția bacteriologie se fac încercări de laborator a materialului patologic, avortoni, materialului seminal, lavaje de pe utilaj și încăperi, apei, hranei, conservelor, fecalelor, prafului, penelor, laptelui, peștelui, albinelor, puietului de albini la toate bolile bacteriologice pentru animalele domestice.

În secția bacteriologie se petrec cercetări de laborator la Antrax, Bruceloză, Campilobacterioză, Listerioză, Rujet, Salmoneloză, Colibaciloză, Pasteureloză, Loca Americană, Loca Europeană, Pseudomonoză, Aeromonoză, Numărul total de germeni în apă, Mastită, Staphilococoză, Streptococoză etc.

Secția bacteriologică ocupă 7 camere, care sunt împărțite în 2 zone : ,,zona curată,, unde se află cabinetul medicilor si camera unde se prepară mediile pentru cercetări, ,, zona murdară,, unde se petrec cercetările.

Secția bacteriologie este dotată cu echipament modern, medii și dezinfectanți.

În anul 2020 secția Bacteriologie  a fost acreditată conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018  de Centrul Național de Acreditare din RM, MOLDAC cu oferire certificatului de Acreditare Nr.LÎ-004, în domeniile :

Detectarea și tipizarea serologică a Salmonellei spp. conform standardelor Material biologic (fecale/bahile): SM SR EN ISO 6579-1:2017 și SM CEN ISO/TR 6579-3:2014

La moment secția  pregătește pentru acreditare 4 metode noi:

 

Parasitologie

În cadrul IP CRDV funcţionează secţia parazitologie, unde sunt efectuate testări de laborator a produselor de origine animală de import şi export, materialelor patologice prezentate pentru depistarea şi identificarea agenţilor parazitari, probelor parvenite cu scopul controlului sănătăţii animalelor, controlul la prezenţa paraziţilor în furaj, apă, şi sol.

Testările parazitologice sunt efectuate în conformitate cu programul strategic de combatere a bolilor parazitare pe republică, ori la solicitarea agenţilor economici şi particulari.

Testarea probelor se efectuează conform metodelor de rutină recunoscute în Comunitatea Europeană şi procedurilor specifice în domeniul reglimentat cu respectarea cerinţelor Sistemului de Calitate şi legislaţiei în vigoare.

Secţia testărilor parazitologice este dotată cu utilaj performant, ce permite efectuarea cercetărilor parazitologice calitative în următoarele: