Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

CONTACTAŢI-NERadiologie si toxico-chimie

Secția de radiologie a IP Centrului Republican de Diagnostiсă Veterinară (IP CRDV) efectuează controlul radiologic a produselor alimentare și a materiilor prime, a furajelor și a rațiilor alimentare pentru animalele de fermă în conformitate cu Normele Fundamentale de Radio Protecție (NFRP-2000), în toate zonele din Republica Moldova prin intermediul investigațiilor spectrometrice și radiochimice. Realizează o monitorizare sistematică a nivelului de fond gamma pe teritoriul Centrului, la locul de muncă (în interiorul laboratoarelor) și în locurile de colectare a probelor.
Actualmente, departamentul (secția) este formată din patru persoane: șeful secției – inginer radiofizician coordonator, medic veterinar, inginer radiochimist, laborant. Toți specialiștii au studii superioare speciale.

Secția de radiologie a IP CRDV este acreditată de organul național de acreditare MOLDAC în conformitate cu standardul internațional EN ISO / CEI 17025 (certificat de acreditare № LÎ-004 (anterior 01-028) valabil până la 30 octombrie 2017), ceea ce confirmă competența tehnică și independența monitorizării radiațiilor de angajații săi. De asemenea, există o autorizație radiologică de la Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (seria A Nr.0582 valabilă până la 30 ianuarie 2022) pentru dreptul de a utiliza un echipament adecvat și efectuarea controlului radiologic a obiectelor respective.
Annual, secția de radiologie, în medie, efectuează 3700 de investigații, inclusiv: radiometrice-3150, radiochimice-550.
Secția este dotată în întregime cu echipamente moderne de laborator importat, ceea ce permite de a efectua întregul spectru de control, în conformitate cu domeniul de acreditare. Pentru efectuarea investigațiilor spectrometrice sînt utilizate spectrometre cu scintilație gamma – beta de tip MKC AT 1315 și ПРОГРЕСС.
Măsurările radiologice se efectuează după metodele de control radiologic, permise pentru utilizare în Republica Moldova și în conformitate cu standardele curente

Investigațiile se efectuează în conformitate cu:
1. SM GOST R 54015:2013 Produse alimentare. Metoda de prelevare a probelor pentru determinarea stronțiului Sr-90 și ceziului Cs-137
2. SM GOST R 54016:2013 Produse alimentare. Metoda de determinare a conținutului de ceziu Cs-137
3. SM GOST R 54017:2013 Produse alimentare. Metoda de detrminare a conținutului de stronțiu Sr-90
4. МВИ.МН 1181-2011 Metodica de efectuare a măsurării activității specifice a 90Sr, 137Cs și 40K la gamma-beta-spectrometru de tip MKC-AT1315, a activității specifice a radionuclizilor emițători-gamma 137Cs si 40K la gamma-spectrometru de tip EL 1309 (MKГ-1309) în produsele alimentare, apă potabilă, sol, materii prime agricole și a hranei pentru animale, produse forestiere și a altor obiecte din mediul înconjurător
5. МУK 2.6.1.1194–03 Instrucțiuni metodice. Control radiologic. Stronțiu-90 și Cesiu-137. Produse alimentare. Prelevarea probelor, analiza și evaluarea igienică
6. МВИ.МН 2513-2006 Metodica de efectuare a măsurărilor echivalentului dozei ambientale cu dozimetre și dozimetre-radiometre
7. МВИ.МН 4283-2012 Metodica de efectuare a măsurărilor activității stronțiu-90, cesiu-137 la instalațiile radiometrice de fond mic УМФ-2000, УМФ-1500, УМФ-1500М în probele numărabile ale produselor alimentare, materiile prime agricole și a furajelor obținute prin metoda analizei radiochimice

Specialiștii secției radiologice participă regulat la training-uri de laborator – practice organizate în cadrul diferitelor proiecte europene. În perioada anilor 2014-2017, specialiștii noștri au participat 20 de ori în diverse training-uri organizate în Polonia (Piwet), Letonia (BIOR), Ucraina (Institutul de Cercetări Nucleare), Georgia (Institutul Național de Metrologie, laboratorul ministerului agriculturii), Moldova (MOLDAC). Un număr mare de training-uri din anii 2016-2017 au fost organizate de Institutul Național de Metrologie din Germania PTB.
Anual secția radiologie participă la comparațiile interlaboratoare în scopul verificării și confirmării calificării. În anul 2017, este programată participarea la două runde a programului de verificare a calificării BelGIM-RT-T-5-2012 „Determinarea activității radionuclizilor în produsele alimentare și materii prime agricole”, realizate de Institutul de Stat de Metrologie din Belarus.

Angajații secției acordă permanent ajutor metodic, consultativ și practic punctelor de control radiologic ale laboratoarelor veterinare raionale.
Paralel cu lucrul de laborator secția îndeplinește sarcinile de apărare civilă. Secția din cadrul centrului face parte dintr-o rețea de observare și control de laborator de apărare civilă. Secția participă în mod regulat la exercițiile de apărare civilă la nivel de republică.