Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr. 17/00288 din 07.02.2017

07.02.2017 - 15.02.2017

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 11 din 07.02.2017.
În scopul achiziţionării „Aciziționarea acumulatoarelor pentru UPS.”
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

nr. 17/00288 din 07.02.17