Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ nr. 17/00582 din 03.03.2017

03.03.2017 - 24.03.2017

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 18 din 03.03.2017.
În scopul achiziţionării „Achiziţionarea utilajului pentru laborator.”
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

18 din 03.03.2017