Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

23.12.2016 - 05.01.2017

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 99 din 23.12.2016.
În scopul achiziţionării „Servicii de deservirea și reparatia automobilelor.”
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

99 din 23.12.2016