Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

16.12.2016 - 23.12.2016

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 97 din 16.12.2016.
În scopul achiziţionării „Achiziționarea produselor lactate.”
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

97 din 16.12.2016