Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

13.12.2016 - 03.01.2017

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 96 din 13.12.2016.
În scopul achiziţionării „Achiziţionarea produselor petroliere”
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

96 din 13.12.2016