Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚ la concurs

APROBAT

Director  I.P. CRDV

___________ Grigore PORCESCU

“_____”_______________ 2023

 

ANUNȚ

 

Instituția Publică ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcției de Specialist medic veterinar în Secția virusologie

în cadrul Labotorului Diagnostic Sănătate Animală

 

Termen limită de recepționare a cererilor și depunerea dosarului – 10.04.2023, ora 17.00.
Cerințe minime obligatorii față de candidat:
– cetățean al Republicii Moldova;
– studii superioare și experiență în domeniul chimie;
– minim 3 ani de experiență profesională în funcție;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrşite cu intenție;
– posedă limba de stat;

Actele necesare de a fi prezentate:
• cererea de participare la concurs;
• curriculum vitae;
• copia de pe buletinul de identitate;
• copia de pe diploma de studii superioare în domeniu, perfecționări  profesionale;
• copia de pe carnetul de muncă;
• cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere.

În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs și cererea de participare urmeazaă a fi prezentate la sediul instituției la adresa: mun. Chișinău, str. Murelor, 3 (anticamera), până la data limită – 10.04.2023, ora 17-00.

 

Persoana de contact: Cibotaru Ludmila, specialist coordonator

resurse umane tel. 022 74 23 11, e-mail: crdv@ansa.gov.md

Dosarele incomplete sau depuse după expirarea datei-limită nu vor fi examinate.
Concursul privind selectarea Specialistului chimist constă în:
a) preselecția candidaților
b) interviul.

 

În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, candidații preselectați vor fi anunțați prin e-mail sau telefon privind data, ora și locul desfășurării concursului, precum și lista finală a candidaților preselectați va fi publicată pe paginile web ale I.P. CRDV.

 

Data, ora și locul desfășurării va fi publicat pe paginile web ale I.P. CRDV cu trei zile înainte de desfășurarea concursului.

Obiectivele funcției: