Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS

INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

de specialist chimist în cadrul LÎPA, subdiviziunea Dondușeni

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1) SUVEICA Natalia