Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS

INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

de specialist contabil

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs
1  CHIOSA Vadim

 

Vineri, 24 februarie 2023, ora 1400 , I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar,

  1. Chișinău, str. Murelor, 3, va avea loc interviul.

 

21.02.2023