Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS

INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR

COMISIA DE CONCURS

 ANUNȚ

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

de specialist chimist  în cadrul Laboratorului de Încercări a Produselor Alimentare, subdiviziunea Bălți

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs
1  Gherghilinic Adela

 

Miercuri, 24 aprilie 2024, ora 1100 , I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar,

  1. Chișinău, str. Murelor, 3, va avea loc interviul.

 

22.04.2024

ANUNȚUL CONCURS