Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS

INSTITUȚIA PUBLICĂ CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR

COMISIA DE CONCURS

 ANUNȚ

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de Director

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs
1 PORCESCU Grigore

 

Luni, 25 martie 2019, ora 1600 , biroul 215, str. M. Kogălniceanu, 63 , va avea loc interviul.

  1. Curriculum vitae
  2. Lista candidaților admiși