Centrul Republican De Diagnostica Veterinara

Achzitii

INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: 99 din 23.12.2016. În scopul achiziţionării „Servicii de deservirea și reparatia automobilelor.” conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local
23.12.2016 - 05.01.2017
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ nr. 17/00582 din 03.03.2017
Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: 18 din 03.03.2017. În scopul achiziţionării „Achiziţionarea utilajului pentru laborator.” conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local
03.03.2017 - 24.03.2017
INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: 97 din 16.12.2016. În scopul achiziţionării „Achiziționarea produselor lactate.” conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu
16.12.2016 - 23.12.2016
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr. 17/00288 din 07.02.2017
Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: 11 din 07.02.2017. În scopul achiziţionării „Aciziționarea acumulatoarelor pentru UPS.” conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu
07.02.2017 - 15.02.2017
INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ
Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: 96 din 13.12.2016. În scopul achiziţionării „Achiziţionarea produselor petroliere” conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local
13.12.2016 - 03.01.2017